Master Distiller Series No.3

Rượu Master Distiller Series No.3 là sản phẩm dành tặng để vinh danh bậc thầy hầm rượu nhà Jack Daniel đời thứ 3 cũng như những đóng góp của ông dành cho nhà máy và sự phát triển của nó