Rượu Gentleman Jack

Rượu Gentleman Jack là sản phẩm được ra mắt vào năm 2011 của nhà Jack Daniel với việc sử dụng 2 lần phương thức Charcoal Mellowing để tạo ra sự êm mượt của rượu Jack Daniel