Rượu Jack Daniel No7

500,000 

Rượu Jack Daniel No7 là sản phẩm rượu whisky được ưa chuộng lớn tại mỹ , nó thường gắn liền với cách sự kiện Rock n’ Roll và âm nhạc bởi tính sôi động và mạnh mẽ của rượu whisky mỹ