Rượu Jack Daniel Repeal of Prohibition 70th Anniversary

Rượu Jack Daniel Repeal of Prohibition 70th Anniversary là loại rượu kỷ niệm ngày rượu Jack Daniel mở cửa hoạt động trở lại sau 20 năm lệnh cấm rượu được ban hành khắp các bang ở mỹ