Rượu Single Barrel Rye

Rượu Single Barrel Rye là loại rượu được kết hợp 70% Rye , 18% Corn , 12% Barley để tạo ra một loại whiskey có vị cay và kết thúc kéo dài mãi