Master Distiller Series No.6

Rượu Master Distiller Series No.6 là sản phẩm dành để vinh danh bậc thầy hầm rượu đời thứ 6 của nhà Jack Daniel