Rượu Jack Daniel Holiday Select 2013

Theo truyền thống  các năm của nhà Jack Daniel thì cứ mỗi dịp Noel họ lại xây dựng cây Noel với thùng gỗ sồi trưng cất rượu Jack Daniel và loại rượu Jack Daniel holiday Select được ra mắt để kỷ niệm điều đó