Rượu Master Distiller Series No.5

Rượu Master Distiller Series No.5 là sản phẩm dành để vinh danh bậc thầy hầm rượu của gia đình Jack Daniel thế hệ thứ 5 người mà đã có công giám sát và thúc đẩy sự tăng trưởng của thương hiệu Jack Daniel No.7 từ năm 1970 – 1980