Rượu Jack Daniel No.27 Gold

Rượu Jack Daniel No.27 Gold là một sản phẩm được làm với cùng công thức của Rượu Jack Daniel No.7 nhưng thực hiện 2 lần Charcoal Mellowing cho độ êm mượt , sau đó được ủ 2 lần trong thùng gỗ sồi (Oak barrel) , và thùng gỗ thích (Maple Barrel)