Rượu Jack Daniel Tennessee Rye

Rượu Whisky Mỹ Jack Daniel Tennessee Rye là sản phẩm được trưng cất với 70 % lúa mạch đen và 100% Jack và một loại whisky được làm với quy trình Charcoal Mellowing nổi tiếng của nhà Jack