Master Distiller Series No.2

Rượu Master Distiller Series No.2 là dành để tưởng niệm bậc thầy hầm rượu Jess Motlow người mà đã giúp nhà máy Jack Daniel vượt qua những khủng hoảng ở thời kỳ cấm rượu ở nước Mỹ.