Jack Daniel Holiday Select 2012

Rượu Jack Daniel Holiday Select 2012 là sản phẩm để kỷ niệm việc tạo lập cây thông noel kỷ niệm cho giáng sinh năm 2012 của nhà máy Jack Daniel