Rượu Vang EL Principal Calicanto

900,000  878,000 

Rượu Vang EL Principle Calicanto là sản phẩm rượu vang đỏ có nguồn gốc từ Maipo Andes của Chile nó sản phẩm được trộn giữa 5 giống nho khác nhau sau đó đem ủ trong thùng gỗ sồi 12 tháng để có hương vị tốt nhất