Rượu Vang EL Principal Memorias

1,800,000  1,700,000 

Rượu Vang EL Principal Memorias là loại rượu vang tương đối nổi tiếng của Chile với thang điểm chấm điểm về rượu vang đạt 93 điểm trong các hạng mục , rượu phù hợp với việc sử dụng trong các dịp đặc biệt của gia đình