Rượu Royal Salute Tribute to Honour

1,200,000,000 

Rượu Royal Salute Tribute to Honour là loại rượu được tạo nên bởi những nhà bậc thầy hầm rượu (Colin Scott) và bậc thầy về đồ gốm sứ – Révol  và những người làm nên vương miên của hoàng đế Anh (thợ kim hoàn) – Grarrard. Rượu Royal Salute Tribute to Honour tuyệt tác với các loại rượu có độ tuổi trưởng thành không dưới 45 năm.