Rượu Macallan 40 năm Sherry Oak 2017

Rượu Macallan 40 năm Sherry Oak 2017 là sản phẩm được ra mắt tại các cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới và tại nhà máy của The Macallan vào tháng 12 năm 2017 , đây là một loại rượu với độ tuổi trưởng thành trong thùng gỗ sồi lên tới 40 năm tuổi ,và được tạo ra với 3 loại thùng gỗ sồi thể hiển tài năng việc sử lý trên các thùng gỗ sồi của nhà Macallan.