Rượu Royal Salute The Eternal Reserve

12,000,000 

Rượu Royal Salute – The Eternal Reserve là loại rượu sử dụng các nghiên cứu sáng tạo về nghệ thuật phối trộn các loại rượu whisky đó là quá trình trưng cất vòng (Circular Blending) , một nửa rượu whisky được lưu trữ sau mỗi vòng trưng cất của rượu whisky. Rượu Royal Salute – The Eternal Reserve thể hiện sự trừng tồn mãi mãi với thời gian dù cuộc đời luôn thay đổi.