Rượu John Walker & Sons Private Collection 2015

80,000,000 

Rượu John Walker & Sons Private Collection 2015: Tiếp nối thành công của John Walker & Sons Private Collection 2014 nhà John Walker tiếp tục ra mắt một phiên bản của năm 2015 với số lượng hạn chế chỉ có 8888 chai trên toàn thế giới