Rượu John Walker & Sons King George V

12,000,000  11,500,000 

Rượu John Walker & Sons King George V được tạo ra để ghi dấu sự kiện gia đình John Walker được nhận chứng nhận hoàng gia của nhà vua George đệ ngũ ,Rượu John Walker & Sons King George V được tạo từ các loại whisky hiếm vốn chỉ được cung cấp cho hoàng gia với dòng Port Ellen.