Rượu John Walker & Sons The John Walker

100,000,000 

Rượu John Walker & Sons The John Walker là loại rượu dành để vinh danh ngài John Walker người đã dẫn dắt rượu Johnnie Walker từ những bước đi chập chững đến lúc nó được trở thành loại rượu phổ biến trên toàn thế giới.