Rượu Johnnie Walker Blue Label 1805 Celebration Blend

500,000,000 

Rượu Johnnie Walker Blue Label 1805 Celebration Blend là một phiên bản dành để kỷ niệm những người có công đã kiến tạo nên thương hiệu Rượu Johnnie Walker ngày hôm nay.