Rượu Chivas Century of Malts

12,000,000 

Đây là một loại whisky độc đáo của nhà Chivas nó đến từ 100 nhà máy trưng cất khác nhau của Chivas .