Rượu Johnnie Walker Explorer ‘s Club Collection – The Adventure

Rượu Johnnie Walker Explorer’s Club Collection – The Adventure được truyền cảm hứng từ người đi tiên phong John Walker và người con Alexander đã mang rượu Johnnie Walker đi khắp 180 quốc gia