Rượu Chivas 12 năm 1959

12,000,000 

Rượu Chivas 12 năm tuổi 1959 là loại rượu chivas 12 được đóng chai từ năm 1959 nó thực sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng rượu như là một món đồ cổ dành để sưu tầm