Rượu Chivas Royal Citation

12,000,000 

Rượu Chivas Royal Citation là loại rượu blended whisky cực hiếm của nhà chivas hiện này không còn được còn được sản xuất và cung cấp trên thị trường nó chỉ có trong tay các nhà sưu tầm rượu