Rượu Macallan Reflexion

25,000,000 

Để nói về rượu Macallan Reflexion thì đó là sự táo bạo mạnh mẽ và là sự phản chiếu về màu sắc tự nhiên của rượu , nó phản ánh chất lượng chân thực từ những thùng gỗ sồi ướp Sherry đầu tiên .