Rượu John Walker & Sons Private Collection

120,000,000 

Rượu John Walker & Sons Private Collection  là một tuyệt phẩm của năm 2014 mà nhà Johnnie Walker tung ra thị trường với số lượng hạn chế là 8888 chai trên toàn thế giới để thể hiện kỹ nghệ chế tác tinh hoa của nhà Johnnie Walker