Rượu John Walker & Sons Odyssey

30,000,000 

Rượu John Walker & Sons được chế tác để ăn mừng chuyến hải trình thành công vượt đại dương đến khắp các chân trời trên thế giới vào những năm đầu thế kỷ 20