Rượu Macallan 18 Sherry Oak 1996

Rượu Macallan 18 Sherry Oak 1996 là một phiên bản rượu Macallan 18 Sherry Oak được đóng chai vào năm 1996 , nó là sản phẩm tuyệt hảo để thưởng thức và là tình yêu đối với các nhà sưu tầm Rượu Macallan