Rượu Macallan M

90,000,000 

Rượu Macallan M là kết tinh của 3 bậc thầy vĩ đại Fabien Baron , Lalique và The Macallan tạo nên loại whisky tinh tế đựng trong bình pha lê chế tác độc quyền cho nhà Macallan.