Rượu Johnnie Walker Explorer’s Club Collection – The Royal Route

Rượu Johnnie Walker Explorer’s Club Collection – The Royal Route là cảm hứng từ những chợ thương mại tập chung từ xa xưa nơi mà tập trung những xa xỉ phẩm như ngọc trai , kim cương , gấp vóc và lụa ba tư – Cảm hứng hoàng gia với Johnnie Walker