Rượu Johnnie Walker Explorer’s Club Collection – The Gold Route

Rượu Johnnie Walker Explorer’s Club Collection – The Gold Route là ký ức về hành trình rực rỡ qua chuyến du hành đi qua vùng Amazon và  Caribe huyền thoại – bản lĩnh người tiên phong – John Walker.