GIới thiệu về Wset

Khoá học rượu vang WSET Level 2 in Wines and Spirits

Khoá học WSET Level 2 in Wines and Spirits là khoá học dành cho những người muốn năng tầm hiểu biết của mình từ mức mới bắt đầu (Beginner)  tới mức có hiểu biết trung cấp về các loại rượu vang (Intermediate) đây là giải thưởng dành cho những người đang công tác trong ngành rượu vang hoặc người yêu rượu.

Khoá học rượu vang WSET Level 2 in Wines and Spirits mang lại gì cho bạn ?

Khoá học mang lại cho người học những hiểu cốt lõi về rượu , chứng nhận này biểu thị cho khả năng khám phá các giống nho và quan trọng đó là vùng trồng nho , nơi mà chúng phát triển , bạn sẽ học về phong cách rượu để có thể phân loại tốt chúng và thuật ngữ. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về Spirits và Liqueurs được cung cấp. Trên hết khi hoàn thành bạn sẽ có thể nhận chứng chỉ WSET và lapel pin (huy hiệu đính áo) và có thể sử dụng logo chứng chỉ WSET.

GIới thiệu về Wset
Hình 1: GIới thiệu về Wset Level 2 in Wines and Spirits

Chúng ta sẽ học những gì trong WSET Level 2 in Wines and Spirits ?

Các thương hiệu bảo trợ Wset
Hình 2: Các thương hiệu bảo trợ cho giải thưởng WSET (Wines Spirits Education Trust)
  • Rượu được làm ra như thế nào ?
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến phong cách rượu ?
  • Các giống nho trắng và nho đen và đặc tính của chúng
  • Các vùng sản xuất rượu trên thế giới chỗ mà nho được phát triển
  • Các sản phẩm Sparkling , Sweet và fortified wines (các vang cường hoá)
  • Các thuật ngữ trên nhãn
  • Lý thuyết về việc (pairing) phối đồ ăn và Rượu vang
  • Danh mục chính về Spirits và Liqueurs , và làm thế nào chúng được tạo ra
  • Miêu tả rượu vang sử dụng các hiểu biết của WSET Level 2  – Sytematic Approach to Tasting Wine (SAT)
Giới thiệu các loại nho rượu
Hình 3: Giới thiệu các loại nho rượu trong khoá học WSET Level 2 in Wine and Spirits

Thời gian khoá học và cách thức học

Khoá học yêu cầu tối thiểu 28 giờ là thời gian học ,bao gồm 16 giờ trên lớp học hoặc thời gian học online phân bổ bởi đối tác WSET

Bản đồ các quốc gia có mặt WSET
Hình 4: Bản đồ các quốc gia có mặt WSET

Trả lời