Rượu Vang VEO (ÚLTIMA) Cabernet Sauvignon

410,000  400,000 

Rượu Vang Veo (Ultima) Cabernet Sauvignon là sản phẩm rượu vang ngon ,nhưng không nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng hiện nhà làm vang đã đổi tên thành Calcu.