Rượu Vang Casa Donoso Evolución Cabernet Sauvignon

265,000  260,000 

Rượu Vang Casa donoso Evolucion  Cabernet Sauvignon (Reserva)  là loại rượu vang được lên men chủ yếu từ giống nho Cabernet Sauvignon và 30% số rượu được nằm trong thùng gỗ sồi pháp và Mỹ trong 8 tháng