Rượu Royal Salute Directors Celebration Reserve

13,000,000 

Rượu Royal Salute Directors Celebration Reserve là sản phẩm được phối trộn sử dụng các loại rượu whisky có tuổi từ 15 đến 30 năm tuổi.