Rượu Royal Salute 21 năm LLX

14,000,000 

Rượu Royal Salute 21 năm LLX là sản phẩm rượu chivas 21 năm tuổi nhưng phối trộn bằng cách sử dụng nhiều loại rượu whisky có độ tuổi nhỏ nhất là 21 năm tuổi.