Rượu vang bịch Pháp Cube vin de Pays Merlot 3 lít

490,000 

Rượu vang Cube Vin de Pays Merlot là loại rượu vang bịch Pháp ngon thu hút mọi ánh nhìn với kiểu thiết kế lập phương cho hộp rượu vang là để ẩn chứa chất lỏng tuyệt vời bên trong về rượu vang Pháp