Rượu mơ nhật Haruka vàng 720 ml

290,000  280,000 

Rượu mơ Nhật Haruka 720 ml là sản phẩm mới được ra mắt về rượu mơ nhật hướng đến giới trẻ và từ 2-4 người thưởng thức rượu mơ