Rượu mơ nhật Haruka vàng 500 ml

200,000  190,000 

Rượu mơ Nhật Haruka 500 ml là sản phẩm mới được ra mắt về rượu mơ nhật hướng đến giới trẻ và từ 1-2 người thưởng thức rượu mơ