Rượu Glenmorangie 18 năm

3,100,000  3,000,000 

Rượu Glenmorangie 18 năm tuổi là loại rượu rất đặc biệt nó được trưởng thành 15 năm trong thùng gỗ sồi trắng của mỹ sau đó 30 % được chuyển sang thùng gỗ sồi Oloroso sau đó khi 2 bên đã đủ 18 năm thì được trộn lại và tạo ra loại whisky tuyệt hảo.