Rượu Johnnie Walker Gold Label

880,000 

Đây là phiên bản cũ rượu Johnnie Walker Gold Label bởi sau khi rượu Johnnie Walker Gold Label Reserve ra mắt thì phiên bản rượu Johnnie Walker Gold Label đã không còn được sản xuất và cung cấp ra thị trường nữa