Hộp quà Rượu Royal Salute 21 năm Ruby Flagon

16,000,000 

Hộp quà Rượu Royal Salute 21 năm đây là phiên bản đầy đủ của hộp quà rượu chivas 21 đươc phân phối trên thị trường Anh với việc có 2 chai rượu Royal Salute 21 năm 700 ml và 50 cl (rượu mẫu)