Rượu Macallan Gran Reserva 15 năm

Rượu Macallan 15 Gran Reserva là sản phẩm được tạo bởi nhà Macallan , và đây là phiên bản giới hạn chỉ được cung cấp ở một số thị trường nhất định

Danh mục: