Rượu Macallan Classic Cut

Rượu Macallan Classic Cut là phiên bản giới hạn của nhà The Macallan ra mắt vào năm 2017 thể hiện tinh thần luôn luôn đổi mới và sáng tạo của nhà Macallan – đó chính là tinh thần vô song của nhà Macallan

Danh mục: