Rượu Glenmorangie Quinta Ruban

1,200,000 

Rượu Glenmorangie Quinta Ruban là loại rượu được trưởng thành 10 năm trong thùng gỗ sồi trắng của Mỹ , sau đó được nhà Glemorangie cho trưởng thành thêm trong thùng gỗ sồi Ruby Port Pipes.