Rượu vang Montes Icons Taita

7,300,000 

Rượu vang Montes Icons Taita 2011 là dòng vang vượt qua mọi giới hạn của chất lượng rượu vang của nhà Montes , đó là nỗ lực và sự cống hiến của bậc thầy Aurelio Montes cho sản phẩm rượu vang chất lượng cao nhất của nhà Montes