Rượu vang Insight Sauvignon Blanc

714,000 

Rượu vang Insight Sauvignon Blanc là một sản phẩm rượu vang New Zealand được làm hoàn toàn với giống nho Sauvignon Blanc tại Single Varities Vineyard (vườn nho chỉ trồng 1 loại nho) nó là một loại rượu sẽ đánh thức cảm nhận của bạn