Rượu vang đà lạt Classic Special Red Wine 187 ml

65,000 

Rượu vang đà lạt Classic Special Red Wine 187 ml là sản phẩm dành để biếu tặng như là một mẫu thử của rượu vang đà lạt classic Special