Hộp vang đà lạt 3 lít

280,000 

Rượu vang bịch 3 lít là sản phẩm hướng đến những người muốn tiết kiệm và không thích màu mè muốn thưởng thức nhiều rượu vang đà lạt hơn